ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Щодо визначення поняття й змісту криміналістичної характеристики масових заворушень

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2016, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 159-164

Keywords : масові заворушення; досудове розслідування; криміналістична характе- ристика злочинів; методика розслідування.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті на підставі вивчення криміналістичних джерел, джерел з кримінального права та іншої наукової літератури, а також системного аналізу матеріалів судово-слідчої прак- тики розслідування масових заворушень, досліджуються проблемні питання визначення по- няття й сутності криміналістичної характеристики цього виду злочинів, визначено елемен- ти, що становлять її зміст.

Last modified: 2018-12-10 21:16:59