ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Детермінація факторів процесуальних ускладнень і конфліктів у цивільному судочинстві як верифікація феномену процесуальної безпеки

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2016, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 120-132

Keywords : цивільна процесуальна форма; феномен цивільної процесуальної безпе- ки; процесуальні ускладнення; процесуальні загрози; безпека права;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена з'ясуванню щодо виокремлення факторів, які впливають на проце- суальні ускладнення, ризики та конфлікти у цивільному судочинстві. Доводиться наявність діалектичного зв'язку їх із інститутом ускладнень e цивільному процесі. Закріплюється по- ложення у тому, що такі складають матерію суті феномену безпеки у праві. Зазначаєть- ся, що розмаїття несприятливих факторів складає потребу вирізнення їх ознак s типів. Їх класифікація дає можливість чітко ідентифікувати загрозливі та небезпечні умови здійснен- ня цивільного судочинства, як і спрогнозувати механізм його реалізації.

Last modified: 2018-12-10 21:05:26