ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Основні аспекти порушення прав особи під час здійснення затримання

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2016, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 170-177

Keywords : права особи; затримання; строк затримання; уповноважена особа; без- посереднє переслідування.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Забезпечення прав особи під час застосування запобіжних заходів, а особливо окремого їх виду – затримання, є одним з найбільш актуальних інститутів кримінального процесуаль- ного законодавства. Розширення та конкретизація норм щодо строку затримання особи, встановлення чіткого кола осіб, уповноважених на складання протоколу затримання та ви- значення конкретного часового проміжку, під яким розуміється поняття «безпосереднього переслідування», виключить можливість неоднакового трактування норм Кримінального процесуального кодексу України сторонами кримінального провадження.

Last modified: 2018-12-10 21:21:08