ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ БОКСА–ДЖЕНКІНСА

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.10, No. 38)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 146-152

Keywords : безробіття; часовий ряд; модель часового ряду; метод Бокса-Дженкінса; прогноз.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті виконано статистичний аналіз часового ряду чисельності безробітних в Україні. За допомогою ві-зуального аналізу графіку часового ряду, аналізу графіка АКФ та узагальненого тесту Дікі–Фулера ідентифіковано модель часового ряду. Для побудови прогнозної моделі безробіття в Україні обґрунтовано застосування методу Бокса–Дженкінса. Розглянуто альтернативні прогнозні моделі й оцінено їх параметри в середовищі економетрич-ного пакету EViews. Побудовано прогноз чисельності безробітного населення в Україні.

Last modified: 2018-12-25 04:31:41