ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Journal: Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality (Vol.3, No. 70)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 5-10

Keywords : освітнє середовище; професійний розвиток учителів; управлінський; ресурсний; методичний і результативний компоненти.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена розкриттю змістової характеристики освітнього середовища професійного розвитку вчителя в закладі загальної середньої освіти як цілеспрямовано організованої, керованої, відкритої соціально- педагогічної системи, що забезпечує умови для розвитку особистості вчителя як фахівця, реалізацію його творчого потенціалу, удосконалення фахових компетентностей. Визначено, що освітнє середовище професійного розвитку вчителів у закладах загальної середньої освіти має структуру, яка передбачає наявність управлінського, ресурсно- го, методичного та результативного компонентів.

Last modified: 2019-03-12 23:47:48