ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality >>

Vol.3, No.70

Publisher: Institute of Gifted Child of NAES of Ukraine

Publishing Date: 2019-03-12

 1. ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  Authors: Мартинець Л. А.

 2. ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Authors: Мороховець Г. Ю.

 3. АНТРОПОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУ – БІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ОБДРОВАНОСТІ

  Authors: Міленіна М. М.

 4. РЕФЛЕКСИВНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  Authors: Столярчук О. А.

 5. СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ СОЦИ АЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ

  Authors: Барабанов Р. Е. Дергачева Н. С.

 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

  Authors: Мельник М. Ю

 7. ГОЛОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ КОЗАЦЬКОЇ СПАДЩИНИ В КОЗАЦЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

  Authors: Волошина А. Л. Сичевська Л. Є. Олійник Л. Г.

 8. ПЕДАГОГІЧНА РАДА З ТЕМИ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА: ТВОРЧІ НАДБАННЯ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ»

  Authors: Кузіна С. І. Бощенко З. Б.

 9. МИ ЖИВЕМО НЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЇСТИ, А ЇМО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЖИТИ

  Authors: Олійник А. Ю.

 10. ЛІТНЯ ШКОЛА «ЕКСТРІМ» ЗІ СПОРТИВНО-ТУРИСТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

  Authors: Чуба О. А

 11. СТОРІНКАМИ ПСИХОЛОГІЇ ОБДАРОВАНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (за посібником О. Г. Ридецької)

  Authors: Ласкова-Ярмоленко А. О.

 12. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

  Authors: Караваєва К. С.

 13. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СХИЛЬНОСТІ ДО ДОСЛІДНИЦ ЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  Authors: Поліхун Н. І.