ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Journal: Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality (Vol.3, No. 70)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 11-15

Keywords : тестування; контроль знань; тестувальні програми; методи контролю знань.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Традиційна система контролю знань студентів зорієнтована на виявлення здатності утримувати в пам'яті знання та від- творювати їх на вимогу викладача. Так, перевірка здатна встановити лише те, про що запитує педагог. Це породжує формалізм та суб'єктивізм в оцінці підготовленості здобувачів освіти. Однією з актуальних на сьогодні проблем є об'єктивізація та стан- дартизація контролю в освіті. Традиційні форми та методи контролю піддають серйозній критиці. Водночас починає формува- тися інша система діагностики рівня сформованості знань і вмінь студентів – комп'ютерне тестування.

Last modified: 2019-03-12 23:48:44