ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

РЕФЛЕКСИВНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Journal: Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality (Vol.3, No. 70)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 21-26

Keywords : становлення особистості; професійна освіта; рефлексія; проект; рефлексивно-проектувальне навчання;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкрито специфіку рефлексивно-проектувального навчання як педагогічної технології, спрямованої на оптиміза- цію становлення особистості майбутнього спеціаліста в умовах його професійного становлення. Представлено методологічне обґрунтування, базисні умови та вектори рефлексивно-проектувального навчання студентів. Охарактеризовано ключові резуль- тати реалізації рефлексивно-проектувального навчання як різновиду прогресивної особистісної освіти майбутніх спеціалістів.

Last modified: 2019-03-12 23:57:41