ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АНТРОПОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУ – БІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ОБДРОВАНОСТІ

Journal: Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality (Vol.3, No. 70)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 16-20

Keywords : педагогічна антропологія; антропоцентричність; антропоцентричний аналіз; соціопсихоло- гічний аналіз; біопсихоаналіз;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Автор обґрунтовує необхідність переорієнтації освітніх підходів з урахуванням комплексного розуміння спе- цифіки функціонування людської психіки, що сформувалася еволюційним шляхом становлення людського виду і продовжує шлях становлення. Запропоновано застосування розуміння механізмів еволюції та природного відбору в методиці виявлення та підтримки особливостей індивідуальної особливості.

Last modified: 2019-03-12 23:51:10