ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

Journal: Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality (Vol.3, No. 70)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 33-39

Keywords : обдарованість; інтелектуальна обдарованість; психологічна діагностика; діагностика інтелек- туальної обдарованості;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до вивчення інтелектуальної обдарованості, описано її структуру, типи інтелектуально обдарованих людей. Розглянуто еволюцію поглядів на проблему діагностики інтелектуальної обдарованості: ототожнення обдарованості з високим рівнем інтелекту; розуміння обда- рованості як поєднання інтелекту та креативності; трактування обдарованості як поєднання інтелекту, креативності та особистісних особливостей; розуміння обдарованості як зовнішньо проявлених успіхів; ура- хування мікро- та макросередовища розвитку. Описано головні підходи до ідентифікації інтелектуально об- дарованої особистості. Розглянуто когнітивні та особистісні особливості інтелектуально обдарованих учнів, що вирізняють їх з-поміж учнівського загалу. Акцентовано на важливості використання альтернатив- них процедур виявлення обдарованих дітей.

Last modified: 2019-03-13 00:05:24