ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СТОРІНКАМИ ПСИХОЛОГІЇ ОБДАРОВАНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (за посібником О. Г. Ридецької)

Journal: Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality (Vol.3, No. 70)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 69-73

Keywords : обдарованість; дар; геній; історичний аспект;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Автор статті пропонує читачам здійснити огляд навчального посібника «Психологія обдарованості» з ме- тою ознайомлення з історією вивчення обдарованості в контексті розвитку світової психології. У статті опи- сано поступ наукової думки щодо обдарованості як явища.

Last modified: 2019-03-13 00:10:57