ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.113, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 29-37

Keywords : фінансова криза; стадія економічного циклу; споживання; фінансово-кредитне регулювання; кредит; фіскальна політика;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Представлено апробовані у ринкових господарських системах фінансово-кредитні інструменти. Розглянуто актуальні проблеми їх ефективного засто­сування з позицій теоретико-методологічного змісту, а також практичної реа­лізації для пожвавлення реальної економіки сучасної України. Сформульовано реко­мендації щодо більш повного та комплексного використання різних фінансово-кредитних інструментів з метою подолання наслідків сучасної фінансової кризи.

Last modified: 2019-05-24 19:37:59