ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Journal: Scientia fructuosa (Vol.116, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 90-99

Keywords : стратегічний аналіз; туристичний оператор; зовнішнє середовище; внутрішнє середовище;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В умовах економічної нестабільності та посилення конкуренції на туристичному ринку для виживання та стабілізації становища підприємства на ринку, підвищення ефективності діяльності необхідним інструментом для турис­тичних підприємств є стратегічний аналіз. Запропоновано здійснювати страте­гічний аналіз просування туристичних послуг, особливістю якого є дослідження забезпечення послуг, за двома напрямами: від туристичного оператора до кінцевого споживача та від туристичного оператора до туристичного посередника. Визначення специфіки та актуалізація алгоритму проведення стратегічного аналізу просування туристичних послуг дає змогу підприємству розробити стратегію туристичних послуг, врахувавши особливості, що виникають на всіх етапах надання цих послуг.

Last modified: 2019-05-27 23:46:04