ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Особливості інвестицій у людський капітал

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 16-22

Keywords : людський капітал; інвестування; освіта; робоча сила; ризики; розвиток країни;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність досліджуваної теми зумовлена загальною необхідністю розкриття сутності та підвищення рівня інвестицій в людський капітал з огляду на визначальну роль інтелектуальних здібностей в розвитку світової економіки. Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи людського капіталу та прикладні аспекти формування і реалізації стратегій інвестування в нього. Мета – дослідження впливу людського капіталу та його розвитку щодо ефективності функціонування підприємств та соціально-економічних показників країни. Базовими принципами дослідження виступають історичний, аналітичний та порівняльний методи, використані системний та структурно-функціональний підходи. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні результатів викликаних унаслідок інвестицій в людський капітал, що відіграють велику роль в розвитку економіці. У висновку даються рекомендації з приводу створення політики в галузі розвитку людських ресурсів та потенціалу. На практиці це сприятиме зростанню економічних показників як власників підприємств, так і національного доходу в цілому

Last modified: 2019-08-27 06:22:45