ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Аматор-фундаменталіст у теорії мовознавства однокурсник Миколи Гоголя П. Я. Лукашевич

Journal: Literature and Culture of Polissya (Vol.95, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 114-123

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Помітною постаттю серед вихованців вищої школи у Ніжині, зокрема Гімназії вищих наук, був П. Я. Лукашевич. На жаль, у спогадах його сучасників він характеризувався як неврівноважена людина, що дало підстави після опублікування наукових загальнотеоретичних робіт піддавати сумніву психічний стан дослідника. Автор розвідки зосереджується на аналізі останніх, хоч знає й про його етнографічний доробок. Слід зважати, що загальнотеоретичні роботи науковця аж до останнього часу залишалися поза увагою теоретиків мовознавства. І це при тому, що вони збереглися у науковій бібліотеці місцевого університету і були опубліковані в електронному варіанті. У процесі переоцінки нового учення М. Я. Марра як глави окремої парадигми П. Я. Лукашевич, як і радянський аматор-мовознавець М. М. Вашкевич, стали кваліфікуватися послідовниками цієї парадигми. Важливе місце у дослідженнях вітчизняного ученого-аматора було приділене одній з актуальних проблем сучасного теоретичного мовознавства, якою нині стало питання про ізоморфізм мовного і генного кодів.

Last modified: 2019-09-12 19:55:43