ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.124, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 64-75

Keywords : туристична послуга; ринок туристичних послуг; розвиток туризму; туристичні потоки; галузь туризму;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проаналізовано сучасний стан ринку туристичних послуг України на основі вітчизняної та іноземної статистичної інформації, зокрема: динаміка туристичних потоків, кількість туристів, вклад туризму до ВВП країни, суми інвестицій у галузь туризму тощо. Виявлено основні бар'єри, що стримують його розвиток, та основні напрями подальшої діяльності держави у сфері підтримки вітчизняного ринку туристичних послуг.

Last modified: 2019-09-24 17:08:54