ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Çin Uluslararası İlişkiler Akademisindeki Uluslararası Sorumluluk Tartışmaları

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 75-88

Keywords : Uluslararası Sorumluluk; Ulusal Çıkar; Uluslararası Kamu Yararı; Bir Kuşak Bir Yol Girişimi.;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada Çinli Uluslararası İlişkiler akademisyenlerinin uluslararası sorumluluk kavramı ile ilgili görüşleri ele alınmıştır. Uluslararası sorumluluk Xi Jinping'in ‘başarı için mücadele' stratejinin temel taşlarından biridir. Fakat akademideki sorumluluk tartışması ilk olarak Robert Zoellick'in 2005 yılındaki konuşmasıyla birlikte gündeme gelmiştir. Akademik tartışmanın temel problematiği uluslararası sorumluluğun ulusal çıkara mı yoksa uluslararası kamu yararına mı hizmet etmesi gerektiğidir. Bu bağlamda, akademideki fikirler milliyetçilik ve uluslararasıcılık perspektifleri olarak iki kategoride ele alınmıştır. Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi, inisiyatifte yer alacak ülkelerin ekonomik kalkınmasında yapıcı rol oynayacağı düşünüldüğü için Çin'in uluslararası sorumluluğu kapsamında değerlendirilmektedir. Fakat milliyetçiler bu girişimin Çin'in ulusal çıkarına hizmet etmesi gerektiğini düşünürken, uluslararasıcılık taraftarları uluslararası kamu yararını daha önemli görmektedir. Çünkü bu proje Çin için uluslararası alanda hem statü hem de bir prestij meselesidir.

Last modified: 2019-12-03 18:07:57