ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Dışsal Glisin Uygulamasıyla Allium cepa L.'da Tuz Teşvikli Stresin Hafifletilmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 248-255

Keywords : Glisin; Tohum çimlenmesi; Fide büyümesi; Mitotik indeks; Kromozomal anormallikler; Tuz stresi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, tuzluluğa maruz bırakılan Allium cepa L. tohumlarındaki fizyolojik parametreler olarak tohum çimlenmesi, radikula uzunluğu, radikula sayısı, taze ağırlık ve sitogenetik parametreler olarak mitotik aktivite, kromozomal anormallikler ve mikronükleus sıklığı üzerine glisinin rolü incelenmiştir. Tuzluluk A. cepa'nın tohum çimlenmesi ve fide büyümesinde önemli bir inhibe edici etki göstermiştir. Dahası, tuz A. cepa’nın kök ucu hücrelerindeki mitotik indeksi önemli ölçüde düşürmüş ve sitolojik hasarın en basit ve en etkili göstergesi olan mikronükleus sıklığı ve kromozomal anormalliklerin sayısını arttırmıştır. Buna karşılık, tohum çimlenmesi, mitotik aktivite, kromozomal anormallikler ve fide büyümesi üzerine tuzun inhibe edici etkileri glisin uygulamasıyla önemli ölçüde azalmış, fakat mikronükleus sıklığı üzerinde glisin tuz hasarının azaltılmasında yetersiz kalmıştır.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23