ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АУТСОРСИНГ В АРХІВНІЙ СПРАВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 194-211

Keywords : аутсорсинг; архівна компанія; архів; позаофісне зберігання документів; архівні послуги; договір про надання послуг.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто питання надання архівних послуг недержавними архівними організаціями. Відповідно до мети дослідження, автори проаналізували проблеми нормативно- правового забезпечення і сучасний стан ринку архівного аутсорсингу в Україні. Акцентовано увагу, що в сучасній нормативно-правовій базі з архівної справи та діловодства немає поняття аутсорсингу архівних послуг. Чинні нормативні документи не містять конкретних рекомендацій щодо архівного зберігання документів для підприємств, на яких не передбачено архівних підрозділів. На думку авторів, послуги архівного аутсорсингу можна оформити, уклавши один із видів цивільно-правових договорів (про надання послуг, виконання робіт (підряд) або змішаний договір). Проаналізовано архівні послуги спеціальних архівних компаній, які функціонують на території України. Зокрема наведено статистичні дані пропозицій архівних послуг за даними бізнес-порталу All.biz. Представлені на ринку України послуги архівного аутсорсингу автори пропонують виокремити в кілька груп: надання послуг аутсорсингу на етапі організації діловодства, послуги з підготовки документів до архівного зберігання, послуги архівного зберігання документів підприємства та електронні архівні послуги. За результатами аналізу довідкових даних про недержавні архівні організації, виділено три компанії, які пропонують юридичним особам не тільки широкий спектр архівних послуг, а й найбільш повно висвітлюють інформацію про свою роботу, мають повноцінний веб-сайт: «ТАС Україна», «ОСГ Рекордз Менеджмент» та «Українська архівна компанія». На думку авторів, використання аутсорсингу в архівній справі має як переваги, так і недоліки, відтак максимальна вигода від аутсорсингу можлива тільки за налагодженої системи діловодства в самій організації та правильній взаємодії служби діловодства або архіву установи з організацією-аутсорсером.

Last modified: 2020-02-25 19:35:18