ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ СУБСТАНДАРТНОЇ ЛЕКСИКИ ДЛЯ НАДАННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ ГАЗЕТНИМ ТЕКСТАМ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 40-49

Keywords : мова засобів масової інформації; негативна оцінка; суржик; покручі.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проаналізовано використання суржику в мові друкованих засобів масової інформації для надання газетним текстам негативної оцінки. Виявлено, що суржик не лише орозмовлює газетну періодику, але й негативно характеризує деяких осіб та процеси. Проблема мовного суржику має цілий ряд об'єктивних передумов, зокрема історичного характеру, пов'язаного з російським фактором. Багатовікове насаджування російської мови не могло не позначитися на чистоті мови української. Тому проблема суржику має здебільшого російське походження. Було виявлено, що дуже часто наша періодика рясніє помилками різного типу, найпоширенішими з-поміж яких є суржикові покручі, тобто російські слова, вимовлені на український лад, або українські слова, оформлені по-російськи. Суржик становить загрозу для нормального функціонування української літературної мови, яка й досі перебуває під тиском російської. Зафіксовано, що суржик у своїх статтях використовують журналісти для характеристики суспільно-політичних процесів, політичних діячів, стосунків з Росією, певних воєнних дій.

Last modified: 2020-03-02 19:05:05