ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СЛОВОСПОЛУК В МОВОЗНАВСТВІ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 71-82

Keywords : суспільно-політична лексика; вільні словосполуки; усталені словосполуки.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

метрів нових усталених словосполук у суспільно-політичній сфері. Розглянуто специфіку вивчення теорії про словосполуки. З'ясовано, що цілісні словосполуки властиві суспільно-політичній лексиці сучасної української мови, на початку ХХІ століття вони широко використовується у мові ЗМІ. Досліджено, що усталені словосполуки зустрічаються в різних тематичних групах. Найчастіше їх використовують у статтях, у яких дається характеристика владі та її представникам, описуються політичні події, що відбуваються в країні, а також у текстах, де окреслюються українсько-російські та міжнародні відносини. У розвідці зроблено аналіз словосполук. Підсумовано, що питання вивчення усталених словосполук не вичерпане та потребує подальшого дослідження.

Last modified: 2020-03-02 19:17:34