ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗМІНИ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВНИЧІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 61-71

Keywords : англіцизми; запозичення; англійська мова; сучасна українська мова; правнича термінологія; семантика; лексико- семантична система.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті аналізуються зміни в семантичній структурі та значенні англомовних термінів у правничій термінології української мови. У зв'язку з участю України у процесах глобалізації, запозичення іншомовних слів відбувається безперервно, збагачуючи словниковий склад мови новими поняттями та реаліями. Через низку екстралінгвальних чинників українська правнича термінологія активно збагачується термінами англомовного походження. Вони освоюються не лише на фонетичному, словотвірному та морфемному рівнях, а й на лексико-семантичному. При цьому, семантика запозичених термінів часто зазнає змін у процесі їхньої адаптації до лексико-семантичної системи мови-реципієнта. Метою цього дослідження є проаналізувати основні типи змін семантичної структури термінів англомовного походження в українській правничій термінології. Доведено, що найпоширенішими типами змін семантичної структури англомовних термінів в українській правничій термінології є спрощення та ускладнення семантичної структури, звуження значення запозиченого слова, розширення значення та зміна значення запозиченого терміна.

Last modified: 2020-03-02 19:11:20