ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ ОСВІТІ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 104-122

Keywords : гендер; гендерний підхід; гендерна чутливість; андроцентризм; сексизм; гендерні стереотипи.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою статті є з'ясування місця гендерного підходу у суспільних дисциплінах, що викладаються у вищих навчальних закладах України. Предметом аналізу виступають підручники з соціології та політології для студентів непрофільних ВНЗ, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, та вияв у них дискримінації за ознакою статі (андроцентризм, сексизм, гендерні стереотипи). Саме підручники є потужним інструментом трансляції гендерної чутливості. Під час аналізу матеріалу використовуються історичний і порівняльний методи дослідження. Встановлено, що сучасні підручники з соціології щодо гендерної проблематики поділяються загалом на дві групи. У першій приділяється увага гендеру, наявні спеціальні розділи, проте гендерна проблематика присутня при розгляді лише деяких соціальних процесів, існують прояви андроцентризму. До другої групи відносяться підручники, в яких про гендер майже нічого не говориться, де гендерні відношення в суспільстві ігноруються. Підручники з політології відносяться переважно до другої групи. Вказане не відповідає рівню сучасної світової науки, українському законодавству та вимогам вищої освіти.

Last modified: 2020-03-02 19:26:15