ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПИТАННЯ ПЕРВІСНОЇ ІСТОРІЇ КРИМУ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Д. О. КРАЙНОВА

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 26-44

Keywords : первісна історія Криму; періодизація первісної культури; первісна стоянка; археологічний пам’ятник; персоналія ученого;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті представлено історіографічний аналіз творчої спадщини ученого, археолога Д. О. Крайнова (1904–1998 рр.) з питань дослідження первісної історії Кримського півострова у контексті виділених двох періодів. Перший, польовий (1935–1941 рр.), – характерними змістовними особливостями якого стали відкриття у гірській та передгірній частині півострова серії первісних стоянок, що відрізнялися наявністю складної стратиграфії та зібраними багатими колекціями артефактів; пошуки на верхньопалеолітичних стоянках Криму залишків неандертальської людини; виявлення на півострові перших похованих стоянок епохи мустьє. Другий період, академічний (1955–1957 рр.), знаменується систематизацією археологічного матеріалу й аналізом колекцій, зібраних впродовж довоєнного періоду; виданням наукових монографій та серії публікацій з кримської тематики (у тому числі, присвячених стоянкам Таш-Аїр I, II та Заміль-Коба I, II); створенням авторської періодизації кримських пам'ятників доісторичного періоду; виділенням етапів генезису форм господарства первісної людини; актуалізацією питань розвитку вітчизняного краєзнавства тощо.

Last modified: 2020-03-02 20:05:43