ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ШКІЛЬНА АКЦІЯ ОУН 1933 РОКУ: ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ТА ДОКУМЕНТІВ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 48-61

Keywords : ОУН; полонізація; уряд; Шкільна акція; українська освіта; молодь; джерельна база; молодіжні організації.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Протидія української молоді полонізації освіти є важливим прикладом боротьби за національні, культурні та соціальні права населення західноукраїнських земель періоду перебування у складі ІІ Речі Посполитої в міжвоєнний період. Дослідження присвячене висвітленню боротьби українських націоналістичних організацій та молоді ОУН за збереження україномовної шкільної освіти. Метою статті є аналіз джерел, що стосуються Шкільної акції 1933 р. та супротиву полонізації шкільної освіти на теренах західноукраїнських земель. Основна мета дослідження полягає в ознайомленні громадськості з документами, що висвітлюють боротьбу молоді за свої освітні права. Дані, що містяться в документальних джерелах, висвітлюють ідеї, зміст і процес проведення «Шкільної акції» юнацтвом ОУН у вересні 1933 р. Новизна статті полягає в тому, що до наукового обігу вводяться невідомі архівні матеріали, вперше відображено агітаційну діяльність молодіжних організацій ОУН на теренах Тернопільського воєводства під час проведення акції.

Last modified: 2020-03-02 19:48:08