ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

НЕОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ ЯК КЛЮЧОВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1991 Р. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 59-68

Keywords : архіви; архівні документи; архівні установи; архівні фонди; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Найбільша кількість неопублікованих документів знаходиться у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління, а також відомчих архівах міністерств, у підпорядкуванні яких була велика кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Це міністерства освіти і науки, охорони здоров'я, культури та туризму. Цікаві документи зберігаються в державних обласних архівах, архівах м. Києва, Київського національного університету імені Тараса Шевченка тощо. Доповнюють інформацію матеріали поточних архівів громадських організацій: ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності тощо. Метою статті є надання джерелознавчої інформації для досліджень історії вищої освіти, а також її сучасних проблем, для сприяння просуванню української вищої школи у бік європейських цінностей. З'ясовано, що виявлені джерела містять об'ємну й різноманітну інформацію, опрацювання якої дає змогу розкрити тему на необхідному рівні повноти і достовірності

Last modified: 2020-03-02 20:13:06