ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТЕМА ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ У ЗБІРНИКАХ СПОГАДІВ ТА ДОКУМЕНТІВ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 69-84

Keywords : Голодомор; геноцид; причини; наслідки; збірники; документи; історіографія.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядаються окремі аспекти висвітлення теми Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у збірниках спогадів та документів. Науковцями оброблено та проаналізовано масив історичних джерел і зібрана велика кількість свідчень; нагромаджено емпіричні дані; вироблено нові концепції. З часом інтерес дослідників та науковців до проблем Голодомору 1932-1933 рр. лише поглиблюється. Цьому процесу сприяє відкриття архівів, збирання свідчень очевидців та публікація невідомих досі документів. Метою статті є дослідження висвітлення теми Голодомору 1932-1933 рр. у збірниках спогадів та документів. Дослідивши та проаналізувавши наявні збірники, слід зазначити, що тільки подальша копітка архівна праця, зокрема й у закордонних архівних установах, та історіографічні розробки сприятимуть уточненню проблемних питань Голодомору.

Last modified: 2020-03-02 20:15:30