ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 159-175

Keywords : ціннісні орієнтації; заклад вищої освіти; бібліотека; бібліотечні фонди; інформаційний ресурс; електронні ресурси.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті визначено вагому роль закладів вищої освіти, які формують ціннісні орієнтації особистості через сприйняття, усвідомлення і осмислення загальнолюдських цінностей. Бібліотека вищої школи є соціальною інституцією, відмінною особливістю якої є потужний взаємозв'язок з системою вищої освіти. Метою пропонованого дослідження є визначення ролі й місця бібліотеки закладу вищої освіти як чинника формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. Обґрунтовано важливість предметів соціально- гуманітарного циклу у формуванні ціннісного світу молоді. Акцентовано на високій місії бібліотеки в освітньому процесі. Представлено історію бібліотеки Центральноукраїнського національного технічного університету як самобутньої структури, чий розвиток визначається економічним станом країни та сучасними можливостями університету. Схарактеризовано склад і структуру інформаційного ресурсу бібліотеки, представлено особливості його функціонування та визначено можливі напрямки використання фондів університетської книгозбірні. Окрему увагу приділено електронним ресурсам. Зазначено, що завдяки плідній роботі бібліотекарів та викладачів ЦНТУ зі створення та функціонування репозитарію університет увійшов до числа кращих ВНЗ України та світу за кількістю цитувань у системі GoogleScholar.

Last modified: 2020-03-03 21:39:16