ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІМЕННИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА»

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 13-23

Keywords : іменники зі значенням жіночої статі; словотвірний тип; мова інтернетної публіцистики; позамовні чинники.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проаналізовано найуживаніші іменники на позначення осібжіночої статі, що з'явилися в мові інтернет- видання «Українська правда» на початку ХХІ ст.; окреслено словотвірні типи творення цих мовних одиниць; виокремлено їхні тематичні групи; визначено стилістичну роль іменників; зазначено, що іменників зі значенням жіночої статі, що не мають паралельних відповідників чоловічого роду, в українській мові порівняно небагато; наголошено, що на початку ХХІ ст. професійна належність осіб стає важливим соціолінгвістичним фактором і потребує особливої уваги дослідників; простежено тенденцію до поширення в українській інтернетній публіцистиці іменників зі значенням жіночої статі, що означають партійну належність жінок; зроблено висновки, що в мові інтернетної публіцистики, як і в інших сферах, спостерігається активне вживання нових іменників із суфіксом -к-(-а-) на позначення осіб жіночої статі як за їхньою професійною діяльністю і партійною належністю, так і територіальною ознакою та членством у спільноті, що властиво розмовному літературному мовленню.

Last modified: 2020-03-03 21:53:47