ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

«ЖАНР» У СУЧАСНОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 49-61

Keywords : функціонально-стилістичний підхід; жанр; функціональний стиль; стилістичні норми; мовна одиниця; текст; художній образ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті висвітлюється питання про функціонування поняття «жанр» в сучасній лінгвістиці. Особливість функціонування мови в різних сферах людського спілкування пов'язана з окремими різновидами діяльності людини і представлена функціональними стилями, їх різновидами, специфікою мовної системності. Зазначається, що поряд із важливим поняттям «жанр» функціонує поняття «стиль мови». Стиль у науковій лінгвістичній сфері визначається як суспільно усвідомлена, історично сформована, об'єднана певним функціональним призначенням і закріплена традицією за окремою сферою соціального життя система мовних одиниць усіх рівнів і способів їх відбору, поєднання та використання. Це відбивається у жанрі, оскільки він визначається єдністю композиції, теми й стилю. Наголошується, що при аналізі тексту з погляду жанру значна увага приділяється питанням вивчення стилю, що на сьогодні є особливо актуальним у науковій сфері.

Last modified: 2020-03-03 22:17:33