ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУЦІ ТА ОСВІТІ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 150-162

Keywords : інформаційні та телекомунікаційні технології; інформатизація освітньої діяльності; комп’ютеризація наукових досліджень;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена ролі інформаційних технологій (ІТ), дослідженню проблем впровадження, розвитку та використання сучасних інформаційних технологій в науці та освіті. Сучасні ІТ визначаються як безперервні процеси обробки, зберігання, передачі та відображення інформації, спрямовані на ефективність використання інформаційних ресурсів, засобів обчислювальної техніки і передачі даних при управлінні системами різного класу і призначення. ІТ впливають на всі аспекти діяльності людини, істотно збільшуючи ступінь автоматизації всіх інформаційних процесів, що є передумовою для прискорення темпів науково- технічного прогресу. Сучасні ІТ розглядаються як активний інструмент і в освітній сфері, і у сфері наукових досліджень, відкривають нові можливості і перспективи.

Last modified: 2020-03-03 22:30:58