ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 163-172

Keywords : інновації; інформаційно-технологічні засоби; освітня діяльність; інформаційна діяльність; сфера документознавства.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядаються питання інформаційно- технічного забезпечення викладання документознавства, визначені особливості реалізації вітчизняної інформаційної діяльності та методів удосконалення вітчизняних інформаційно-технологічних засобів у сфері документознавства. Підкреслено, що інноваційність розвитку освітньої діяльності – це постійні нововведення в діяльності навчально-виховних закладів, у т.ч. у сфері документознавства, що є тією нагальною потребою, без задоволення якої він втратить взаємозв'язок з життям, загубить свій творчий потенціал, перетвориться в рутинну справу, не потрібну ні суспільству, ні особистості. Життя вимагає інтенсифікації пошуку, експериментування, введення новітніх технологій, застосування нових засобів навчання. Разом з тим, реалізація цих вимог не може здійснюватись хаотично, безсистемно, непродумано й без урахування того педагогічного досвіду, який у минулому приводив до відомих, а в багатьох випадках і до видатних педагогічних успіхів. У ряді підходів цей досвід не втратив свого значення ще й сьогодні. Зрозуміло, що інновації мають розгортатись з урахуванням минулого досвіду, а не ігноруючи його. В основі інноваційного розвитку освіти мають знаходитись педагогічна, ширше – соціогуманітарні науки (філософія, політологія, соціологія тощо), які, як і в інших галузях суспільного виробництва, прокладають дорогу практиці. Зважаючи на це ми й обрали проблему інноваційного розвитку в якості об'єкта самостійного теоретичного аналізу

Last modified: 2020-03-03 22:32:37