ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 221-235

Keywords : стратегія інтернаціоналізації; полікультурна компетентність; інновації; літня школа.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У роботі висвітлено досвід ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» щодо впровадження стратегії інтернаціоналізації, спрямованої на формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів зокрема, та забезпечення ефективної діяльності та євроінтеграції університету взагалі. Презентовано інноваційну форму впровадження якісної освіти, направленої на формування та розвиток полікультурної компетентності майбутніх педагогів через міжнародну студентську україно-данську літню школу «Права людини, демократичні зміни, інтеграція та інтернаціоналізація», яка функціонує на базі педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за підтримки, зокрема, Данського Хельсінського комітету з прав людини у продовж трьох років (2015-2017 рр.). Окреслено практичний досвід, представлено рекомендації та проаналізовано результати інноваційної діяльності, направленої на формування і розвиток полікультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах проведення міжнародної наукової україно-данської літньої школи згідно стратегії інтернаціоналізації ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Last modified: 2020-03-03 23:39:07