ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Society. Document. Communication >>

Vol.1, No.5

Publisher: Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Publishing Date: 2018-04-03

 1. LINGUISTIC DISCIPLINES – BRIDGE TO LINGUISTIC CULTURE OF FUTURE DOCUMENT SPECIALISTS

  Authors: Navalna M. I.

 2. THE TYPOLOGY OF DETERMINANT PARTS OF SENTENCES IN CONTEMPORARY LINGUISTICS

  Authors: Grozyan N.F.

 3. FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE SCIENTIFIC TERMINOLOGY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

  Authors: MaslikovaO.S.

 4. THE PRAGMATIC POTENTIAL OF ANTHONYMS IN THE TEXT OF SOCIAL ADVERTISING

  Authors: Bugayova O. I.

 5. BORROWED MEDIA VOCABULARY FUNCTIONING IN THE CONTEMPORARY UKRAINAN ONLINE NEWSPAPERS

  Authors: Molotkina Y. O.

 6. КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТАФОРИ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

  Authors: Овсієнко А. С.

 7. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  Authors: Ткаченко Л. В.

 8. ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТЕРМІНА «КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ» У ПАРАДИГМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

  Authors: Прудникова Т. І.

 9. ПИСАНКА В ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ

  Authors: Ткаченко В. Н.

 10. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТЯЧИХ ОСВІТНІХ ВИДАНЬ В УКРАЇНІ

  Authors: Шинкар Т. С.

 11. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

  Authors: Барабаш В. А. Глєбова Л. В.

 12. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

  Authors: Башманівська Л. А.

 13. ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ» МАГІСТРАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Authors: Борисова Н. В.

 14. ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ

  Authors: Іващенко А. В.

 15. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ І ПРАВОЗНАВСТВА В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  Authors: Костенко О. О.

 16. ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В АВСТРІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

  Authors: Коцур С. Г.

 17. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

  Authors: Шарапа М. В.

 18. ЗДОБУТКИ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ УКРАЇНИ

  Authors: Багно Ю. М.

 19. РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ

  Authors: Борисова О. О.

 20. МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У РЕГІОНАЛЬНИХ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  Authors: Башманівський В. І.

 21. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

  Authors: Довжук І. В.

 22. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

  Authors: Дрок П. В.

 23. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

  Authors: Дюжева К. В.

 24. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СВІТОВОГО РІВНЯ

  Authors: Ісайкіна О. Д. Зленко А. М. Хітов М. М.

 25. ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

  Authors: Ковтун О. А.

 26. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ КОЛЕДЖІ

  Authors: Межова О. В.

 27. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕДАКТОРСКО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПРОФИЛЯ

  Authors: Николаенко Н. М.

 28. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  Authors: Чернякова О. І.

 29. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  Authors: Ващенко А. П.

 30. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА У МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

  Authors: Демуз І. О.

 31. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

  Authors: Костик Є. В.

 32. РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

  Authors: Новак О. М.

 33. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

  Authors: Сергійчук О. М.

 34. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ У ВНЗ

  Authors: Танана С. М.