ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 164-178

Keywords : навчання; університет; інновації; студент; документознавець; активні інструменти; фахівець; метод проектів; інформаційні технології.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядаються актуальні проблеми впровадження, розвитку і використання інноваційних прийомів і методів у процесі навчання студентів-документознавців. Проведений аналіз передового і сучасного інноваційного інструментарію, який використовується викладачами вищих навчальних закладів. Обґрунтовані переваги інноваційного підходу в порівнянні з традиційними формами підготовки студентів. Розглянуто також можливості використання в навчанні методів, що застосовуються в практиці розвитку персоналу організації. Підкреслено, що пріоритетним завданням вищої професійної освіти стає розвиток у майбутнього фахівця таких якостей і здібностей, які дозволили б йому успішно адаптуватися до швидко змінних конкурентних умов, з готовністю сприймати й реалізовувати інновації, створювати якісно новий соціальний простір.

Last modified: 2020-03-03 23:31:29