ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕДАКТОРСКО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПРОФИЛЯ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 249-257

Keywords : інноваційні форми та методи; фахівці редакторсько-видавничого профілю; книга; тренінг; ток-шоу; буктрейлер; книжкова виставка та ярмарка;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті представлено особливості реалізації інноваційних форм та методів у підготовці майбутніх фахівців редакторсько-видавничого профілю. Окреслено впровадження інноваційних форм та методів навчання для студентів редакторсько-видавничої галузі ЖДУ ім. І. Франка. Охарактеризовано самостійну роботу студентів як спрямування на випуск науково-методичного журналу «Редакторська скриня». Зазначено про тренінги, ток-шоу, буктрейлери, книжкові заходи як інноваційні форми та методи, необхідні для ефективного формування «редакторсько-видавничого портфелю». Визначено доцільність реалізації інноваційних форм та методів навчання, що вони підвищують рівень підготовки майбутніх редакторів і видавців.

Last modified: 2020-03-03 23:44:32