ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Регіони України у умовах становлення економіки зань

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.13, No. 41)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 40-46

Keywords : : економіка знань; глобалізація; інтелект; людський капітал; інформатизація суспільства; індекс економіки знань; освіта; інновації.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена дослідженню регіонального розвитку у умовах становлення економіки знань. Акцентується увага на взаємоінтеграцію людського та інформаційного капіталу; визначається місце і роль інтелекту в сучасному світі. Проведено аналіз зміни індексів економіки знань в Україні. Пропонуються стратегічні дії для створення сприятливих умов щодо становлення економіки знань у вітчизняних регіонах. З'ясовано, що для нової економіки домінантна роль належить знанням, які стають індикатором економічного зростання, що є особливо актуальним для України в умовах економічної та політичної нестабільності. Враховуючи неоднозначність та нерівномірність економічного розвитку регіонів України, важливе місце відведено показникам вимірювання економіки, заснованої на знаннях та їх аналізу

Last modified: 2020-04-24 04:50:03