ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Helyum Atomunun İkili Uyarılma-İyonlaşma Rezonans Profillerinin 10o-80o Açı Aralığındaki Değişimlerinin İncelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 295-306

Keywords : Elektron spektrometresi; İkili uyarılma; Kendiliğinden iyonlaşma; Rezonans düzeyleri; Helyum atomu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, elektron spektrometresi kullanılarak, Helyum (He) atomunun rezonans düzeylerinin açısal değişimleri ölçülmüştür. 200 eV enerjili elektron demeti, yüksek vakum ortamında He atomları ile çarpıştırılarak koparılan ve saçılan elektronlar dedekte edilmiştir. Elektron spektrometresi deney düzeneği; vakum sistemi, elektron tabancası, hedef gaz He, saçılan ve koparılan elektronları dedekte eden iki elektron enerji analizörü, elektron dedektörleri, sinyal işleme ünitesi ve Faraday Elektron Toplayıcıdan (FET) oluşmaktadır. Bu çalışmada, soygaz element serisinde olan Helyum atomunun kendiliğinden iyonlaşma enerji seviyeleri 10o-80o açı aralığında incelenmiştir. Enerji değerleri 32,5-35 eV olarak alınmıştır. Küçük açılarda rezonans profillerinin simetri durumlarının daha baskın olduğu görülürken, büyük açılara doğru kayıldıkça hem simetrik hem asimetrik yapıda oldukları görülmüştür.

Last modified: 2020-12-07 18:56:38