ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ADALET AĞAOĞLU’NUN ÖLMEYE YATMAK ROMANINDAKİ TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLDİRİM, SEZDİRİM VE ÇIKARIMLAR ÜZERİNE

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 176-187

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak adlı romanında bulunan “Dündar Öğretmen Ulus Gazetesi Okuyor” bölümü, 1938 yılı, Eylül ayı Ulus gazetesi haberlerini içerir. Bildirim cümleleriyle metne dâhil edilen haberler, okurun dönemin ruhuna girmesine yardımcı olur. Haber içerikleri incelendiğinde, romanın genelini ilgilendiren konuların seçildiği ve verilmek istenen mesajla ilgili sezdirimler içerdiği görülür. Okurun verilen sezdirimlerden art alan bilgisini kullanarak çıkarımlara ulaşmasını isteyen verici, bağlamdan kopmamak adına ipuçlarıyla bazı yönlendirmeler yapar, böylece doğru çıkarımlara ulaşmanın önünü açar. Söylem çözümlemesi yöntemiyle haber içeriklerinin değerlendirildiği bu çalışmanın amacı, Ölmeye Yatmak romanında Ulus gazetesinden haberlere yer verilmesinin alt mesajıyla ilgili veri sunmak; bildirim, çıkarım, sezdirim cümlelerinin kullanımı konusunda eserin üslup özelliklerini belirlemektir.

Last modified: 2020-12-28 19:35:20