ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Michel Foucault’da Metod: Arkeoloji, Soybilim ve Etik

Journal: Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi (UPAD) (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 26-34

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma Fransız düşünür Michel Foucault'un düşünsel yaşamı boyunca geliştirdiği üç farklı metodun kısa bir incelemesini amaçlamaktadır. Temel iddiası bu üç farklı metodun bir bütün olarak değerlendirilebileceği ve bu nedenle “Foucaultcu Metot” adı altında kullanılabileceğidir. Böyle bir teşebbüsün temel gerekçesi, iktidar ilişkilerine dair yapılan analizlerde her üç metodun bir arada kullanılmasının araştırmacıyı daha nitelikli bir iktidar analizine götüreceğidir.

Last modified: 2021-01-27 20:01:11