ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sermaye Yapısı ve Firma Performansı İlişkisi: BİST Otomotiv Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Journal: Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 219-235

Keywords : sermaye yapısı; finansal performans; panel veri analizi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Payları 2009-2018 yılları arasında Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv sektöründeki 11 şirketin incelendiği bu çalışmada amaç; şirketlerin sermaye yapısı ile aktif karlılık ve öz sermaye karlılıkları arasındaki ilişkiyi test etmektir. Çalışmada kullanılan veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) alınmıştır. Çalışma verileri yatay kesit ve zaman serilerinden oluştuğu için panel veri analizi yöntemi tercih edilmiştir. Yapılan testler sonucunda, panel veri analizi varsayımlarından olan sabit etkiler modeli tahmincisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak sermaye yapısı kullanılırken aktif karlılık (ROA) ve öz sermaye karlılığı (ROE) ise bağımsız değişkenler olarak tercih edilmiştir. Yapılan tüm testlerden elde edilen bulgular sonucunda ise, sermaye yapısı ile aktif karlılık ve öz sermaye karlılığı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki elde edilmiştir.

Last modified: 2021-02-01 21:12:30