ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Korumasız Faiz Oranı Paritesinin Geçerliliği: Gelişmiş Ülkelerden Yeni Kanıtlar

Journal: Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 167-186

Keywords : Korumasız Faiz Oranı Paritesi; Yatay Kesit Bağımlılığı; Panel Birim Kök; Panel Eşbütünleşme; Panel Nedensellik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Uluslararası piyasalarda artan küreselleşme ile döviz kurları ile faiz oranları arasındaki etkileşimlerin önemi artmıştır. Özellikle finansal piyasalarda sermaye hareketliliğinin davranışlarının faiz oranlarına ve ilgili ülkeler arasındaki döviz kuruna oldukça bağımlı olduğu göz önüne alındığında, para otoritelerinin ilgili makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkileri gözeterek politika uygulamaları önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, seçilmiş 12 gelişmiş ülkenin 2002:Q1-2019:Q2 dönemi çeyreklik verileri aracılığıyla korumasız faiz oranı paritesinin geçerliliği sınanmıştır. Yatay kesit bağımlılığı altında, dinamik panel veri analizi yöntemlerinin tercih edildiği çalışmada, paneli oluşturan ülke ekonomilerinde faiz oranı ve döviz kuru arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Westerlund ve Edgerton tarafından önerilen yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme testi aracılığıyla test edilmiştir. Bulgular, eşbütünleşme ilişkisinin varlığını göstermektedir. Diğer taraftan faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri için, Emirmahmutoğlu ve Köse tarafından önerilen nedensellik sonuçları ise, döviz kurundan faiz oranına doğru tek yönlü nedenselliğin varlığına işaret etmektedir. Bu sonuç, para otoritelerinin sadece faiz oranları ile finansal piyasaları düzenleyemeyeceği göstermektedir. Dolayısıyla, faiz oranlarının nedeni olan döviz kurlarının kontrolünün önemli hale geldiği anlaşılmaktadır.

Last modified: 2021-02-01 21:10:50