ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences >>

Vol.4, No.2

Publisher: Bingol University

Publishing Date: 2020-12-28

 1. A Microeconomic Analysis of the COVID-19 Distribution in Turkey

  Authors: Yiğit Aydoğan

 2. Analysing Spatial Patterns of the COVID-19 Outbreak in Turkey

  Authors: Fatma Zeren; Veli Yılancı

 3. Türkiye ile Seçilmiş Ülkeler Arasında Tarımsal Katma Değer Yakınsaması: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri

  Authors: Levent Kaya

 4. Toplum Yararına Programın (TYP) Etkinliği Üzerine Bir Alan Çalışması: Kars Örneği

  Authors: Meryem Bulut Kalaçay; Deniz Özyakışır

 5. AR-Ge Yatırımları Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Seçilmiş OECD Ülkeleri

  Authors: Zeynep Köse Havva Gültekin

 6. Türkiye’de İşsizliğin Sağlık Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz

  Authors: Eyyup Ecevit; Zeynep Öztürk Yaprak; Murat Çetin

 7. A Spatial Econometric Analysis on the Determinants of Regional Housing Demand

  Authors: Arif İğdeli

 8. Korumasız Faiz Oranı Paritesinin Geçerliliği: Gelişmiş Ülkelerden Yeni Kanıtlar

  Authors: Sefa Özbek

 9. Analysing the Industrial Electricity Demand for Turkey

  Authors: İsmail Kavaz

 10. Sermaye Yapısı ve Firma Performansı İlişkisi: BİST Otomotiv Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma

  Authors: Bekir Elmas; Mehmet Gözel

 11. Türkiye’nin Karayolu Politikasının Örgütsel Boyutu: Karayolları Genel Müdürlüğünün Kurumsal Kapasitesi Üzerine Bir Çözümleme

  Authors: İbrahim Arap

 12. An Econometric Analysis on the Relationship of Economic Liberalization with Real Exchange Rate

  Authors: Mehmet Barış Aslan