ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ARAB LUG‘ATSHUNOSLIGINING RIVOJLANISHI VA ABU HILOL AL-ASKARIYNING UNGA QO‘SHGAN HISSASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 44-49

Keywords : Abu Hilol al-Askariy; lug‘atshunoslik; Jaloliddin Al-Suyutiy; Qur’on; She’r; Vujuh va-n-nazair fi-Al-Qur’on-al-karim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada arab tilshunosligida lug‘atshunoslikning yuzaga kelishi va mazkur soha ilk mualliflari hamda ular qoldirgan ilmiy me'ros haqida ma'lumot beriladi. Arab tili lug‘atshunosligining shakllanib rivoj topgan sabablari hamda bu borada ijod qilgan olimlarning ishlari to‘g‘risida qisqacha fikrlar keltirgan. Ayniqsa, Abu Hilol al-Askariyning lug‘atshunoslik doirasida yozgan kitoblari ilmiy tadqiq etilgan.

Last modified: 2021-04-27 23:03:36