ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Skyrme ve Gogny Modelleriyle Bakır İzotoplarının Yoğunluk Hesabı

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 129-136

Keywords : Hartree-Fock; Skyrme; Gogny; Nükleon Yoğunluğu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çekirdeklerin taban durum özellikleri genellikle Skyrme ve Gogny kuvvet yöntemleri olmak üzere iki farklı yöntem kullanılarak hesaplanır. Hartree-Fock-Skyrme (Woods-Saxon Potansiyelini kullanarak) (SHF-WS), Hartree-Fock-Skyrme (Harmonik Osilatör Potansiyelini kullanarak) (SHF-HO), Hartree-Fock-Bogolyubov-Skyrme (HFB-S) ve Hartree-Fock-Bogolyubov-Gogny (HFB-G) yöntemlerini kullanarak bakır izotoplarının nükleon yoğunluklarını hesapladık. İlk iki yöntemde, bakır izotoplarının hem proton hem de nötron yoğunlukları ve rms (karekök ortalama) yarıçapları, farklı Skyrme parametre seti ile hesaplandı. En iyi parametre setlerini belirlemek için her bir bakır izotopunun teorik olarak hesaplanan yük yoğunluğu Angeli ve Marinova deneysel verileriyle karşılaştırıldı. Sonra dört farklı yöntem ile elde edilen nükleon yoğunlukları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Tüm yöntemler, tüm bakır izotopları için benzer sonuçlar verdi.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46