ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.16, No.1

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2021-05-27

 1. Skyrme ve Gogny Modelleriyle Bakır İzotoplarının Yoğunluk Hesabı

  Authors: İsmail Hakkı Sarpün;Ferhan Akdeniz;Eyyup Tel;Abdullah Aydın

 2. Asimptotik Lacunary İstatistiksel ɸ-Denk Üç İndisli Diziler

  Authors: Mualla Birgül Huban

 3. Geant4 ile İnorganik Kristal Sintilatörler için Enerji Çözünürlüğünün Reflektör Malzemesine Bağımlılığı Üzerine Çalışma

  Authors: Murat Dağ

 4. Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen ZnO İnce Filmlerin Alttaş Sıcaklıklarının Yapısal ve Optik Özelliklerine Etkisi

  Authors: Murat Koç

 5. Perlit ve Pomza Agregalı Polimer Betonların Radyasyon Zırhlama Performanslarının Araştırılması

  Authors: Ali Nadi Kaplan;Cengiz Özel

 6. Polidiskte Tek Bir Eleman Tarafından Üretilen Değişmez Alt Uzaylar için Operatör Teorik Bir Kuruluş

  Authors: Beyaz Başak Eskişehirli

 7. 298,15 K de Dörtlü Sıvı Karışımların Fazla Molar Hacimlerinin Tahmini

  Authors: Hüseyin Arslan

 8. Mür Uçucu Yağının GC-MS ile Karakterizasyonu ve Salmonella spp. Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması

  Authors: Evren Arın;Ebru Önem;Mehmet Ali Tabur

 9. q−Mittag-Leffler Fonksiyonu ile Tanımlı Analitik Fonksiyonlar için Konvolüsyon Özellikleri

  Authors: Asena Çetinkaya;Oya Mert

 10. 2,4-Dihidroksikinolinden Türetilen Bazı Disazo Boyalar ile Antikanser ve DNA Bağlanma Özellikleri Arasındaki İlişkinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Analizi

  Authors: Muhammet Çavuş;Nesrin Şener

 11. İnce Cu2ZnSnS4 (CZTS) Filmlerin RBS ve PIXE Spektrumları İçin Nicel Analiz

  Authors: Metin Usta

 12. Bazı Yarı Deneysel Formüller Kullanılarak 14.5 MeV Civarında Kalay İzotoplarının (n,p) Nükleer Reaksiyonların Tesir Kesitlerinin Hesaplanması

  Authors: Eyyup Tel;Bülent Ünal;Halide Şahan

 13. MoS2 ile dekore edilmiş TiO2 Nanotüp Elektrotların Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotoelektrokimyasal Özellikleri

  Authors: Burcu Bozkurt Çırak;Çiğdem Eden

 14. Difüz Optik Tomografi Sistemlerinde Kullanılan Geri Çatım Algoritmaları için İterasyon Sayısını Belirmede Alternatif Bir Yöntem

  Authors: Gençay Sevim;Yiğit Ali Üncü;Murat Canpolat

 15. Türkiye'deki Son Kısıtlamalardan Önce COVID-19 Pandemisi’nin SIR Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi

  Authors: Efehan Ulaş

 16. Çevresel ve Kimyasal Yaklaşımın rGO Yapısına Etkisi

  Authors: Banu Esencan Türkaslan

 17. Solvotermal Sentezleme Yöntemi ile Elde Edilen Bi Katkılı ZnO Malzemelerinin Elektrokimyasal ve Yapısal Davranışı

  Authors: Nazmi Sedefoğlu;Hamide Kavak

 18. Ag-Cu Sıvı Alaşımlarının Yüzey Gerilimi ve Viskozitesinin Tahmini

  Authors: Hüseyin Arslan;Musab Yavuz

 19. Difüz Optik Tomografi Sisteminde Görüntü İşleme Uygulamalarının Test Edilmesi

  Authors: Yiğit Ali Üncü;Gençay Sevim;Murat Canpolat

 20. Yağlı Boya Tuvallerde Görülen Kirlenmelerde Hidrojellerle Yüzey Temizliği

  Authors: İbrahim Karataş;Cem Gök;Dicle Erden Gönenmiş;Yusuf Özcan

 21. Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden COVID-19 Teşhisi İçin Geliştirilen Transfer Öğrenim Modelinin Performansının Artırılması

  Authors: Onur Karaman

 22. Yeni M4As3Co (M: Al, Ga) Bileşiğinin Ab-initio Hesaplamaları ile Mekanik ve Elektronik Özellikleri

  Authors: Buğra Yıldız;Aytaç Erkişi

 23. Potansiyel Antikolinesteraz Ajanlar Olarak Yeni İmidazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Authors: Derya Osmaniye;Betül Kaya Çavuşoğlu

 24. Parkinson Hastalığı ile İlişkilendirilen PreNAC Fibril Kesiti ve Onun A53C, A53E, A53G, A53T, A53V Mutasyonlarının Yapısal Kararlılığın Araştırılması

  Authors: Hakan Alıcı;Kadir Demir

 25. 3-Amino-5-Hidroksi-1H-Pirazol Bazlı Bazı Yeni Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Spektroskopik Özellikleri

  Authors: Fati Yıldırım

 26. 206,207Pb(p,xn) Reaksiyonu Tesir Kesiti Hesaplamalarına Seviye Yoğunluğu Modellerinin Etkilerinin İncelenmesi

  Authors: Hasan Özdoğan

 27. Sabordinasyon ve Fibonacci Sayılar Dizisi ile Tanımlanan Kendisi ve Tersi Yalınkat Fonksiyonların Yeni Bir Alt Sınıfı için Katsayı Eşitsizlikleri

  Authors: Meryem Yıldız;Şahsene Altınkaya

 28. Boya Duyarlı Güneş Pillleri için Karbazol Tiyofen Türevli Moleküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Authors: Çiğdem Erden;Kamuran Görgün

 29. Sharpe Oranı ve Treynor Endeksi Performans Ölçülerine Dayalı Genetik Algoritma Yaklaşımı

  Authors: Azize Zehra Çelenli Başaran