ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTONDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI TASHKIL QILISH ASOSLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1341-1346

Keywords : Axborot erkinligi; matbaachilik; tahririyat; qonun hujjatlari; MChJ; ustav fondi; noshirlik; mulkdorlik huquqi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ommaviy axborot vositalari va nashriyotlar faoliyatini muvofiqlashtirish, joylarda faoliyat ko‘rsatayotgan ommaviy axborot vositalarining moddiy-texnika bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash masalalari dolzarbligicha qolmoqda. Maqolada shu xususdagi qarashlar va tadqiqotlar natijalari muhokama qilinadi.

Last modified: 2021-06-11 16:08:50