ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

II. ABDÜLHAMİD ÖZELİNDE OSMANLI’DA BİSMARCK ALGISI

Journal: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları/Recent Period Turkish Studies (Vol.15, No. 29)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-23

Keywords : II. Abdülhamid; Bismarck; Osmanlı; Almanya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma Osmanlı'daki Bismarck ve Almanya algısını; II. Abdülhamid-Bismarck ilişkileri ile II. Abdülhamid'in Bismarck ve Almanya'ya dair düşünceleri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte Saray başta olmak üzere Osmanlı kamuoyu ve aydınlarında gözlemlenen müspet Bismarck algısının muhtemel sebeplerini de bir tebliğ sınırları çerçevesinde incelemektedir. I. Dünya Savaşı'nda askerî müttefikliğe varan Osmanlı-Alman yakınlaşmasının temellerinden birini de teşkil eden bu algı; arşiv belgeleri, hatırat ve matbuattan hareketle ortaya konmaya çalışılacaktır.

Last modified: 2021-06-30 21:32:46