ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.132, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 92-105

Keywords : ліквідність; платоспроможність; факторний метод аналізу; детерміноване моделювання; коефіцієнтний метод фінансового аналізу;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто питання вдосконалення методики аналізу ліквідності шляхом введення до арсеналу її типових інструментів незастосовуваного раніше фактор­ного аналізу, який дає змогу забезпечити більш детальний розгляд причин зміни показників ліквідності. Математичне вираження функціональних залежностей, при­таманних природі ліквідності, побудовано на основі результатів дослідження її тео­ретичних аспектів за допомогою застосування детермінованого моделювання фактор­них систем.

Last modified: 2021-07-06 19:21:31