ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.132, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 120-134

Keywords : доходи бюджету; екологічні податки; податки на енерге­тичні ресурси; транспортні податки; податки на забруднення; економічний розвиток;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Запропоновано напрями вдосконалення вітчизняної системи екологічного опо­даткування, враховуючи її фіскальні та регулятивні аспекти. Узагальнено та систе­ма­тизовано європейський досвід справляння екологічних податків. Досліджено фіскаль­ний механізм скорочення викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Детерміновано особливості функціонування податків на енергетичні ресурси. Визна­чено засади диференціації ставок акцизного податку з нафтопродуктів за еколо­гічними критеріями.

Last modified: 2021-07-06 19:23:49